جواب ,سوال ,مجزوم ,جمله ,آمده ,توضیح ,مجزوم نخواهد ,مجزوم نشده؟ ,یکون مجزوم ,فیکون» یکون ,یکون مجزوم نشده؟

سوال: چرا در جمله «کن فیکون» یکون مجزوم نشده؟

جواب کوتاه: اگر «ف» بر سر جواب امر بیاید، فعل مجزوم نخواهد شد.

توضیح بیشتر سوال و پاسخ تفصیلی:

توضیح سوال:

می گوییم در جواب فعل امر، فعل مضارع اگر بیاید مجزوم خواهد شد،

مانند فعل «استجِب» که در جواب فعل امر «ادعونی» آمده است:

-  وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی‏ أَسْتَجِبْ لَکُم‏

و یا مانند فعل «یحببکم» که در جواب فعل امر «اتّبعونی» آمده است:

- قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ اللَّه‏

 

با این توضیحات سوال پیش می آید که چرا در آیه «إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏» ، فعل «یکون» که در جواب فعل امر «کن» آمده است مجزوم نشده است؟

توضیح جواب:

جواب امر در واقع جواب شرط است ، البته جواب شرطی که جمله شرطیه آن حذف شده است و جوابش باقی مانده است.

به دو آیه بالا دقت کنید:

-  «ادْعُونی‏ أَسْتَجِبْ لَکُم» تقدیر آیه اینگونه است: «اُدعونی (اِن تدعونی) أستجِب لکم»

- ِ«اتَّبِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ الله» تقدیر آیه اینگونه است: «اتَّبِعونی (اِن تَتَّبِعونی) یُحبِبکُمُ اللهُ»

در جواب سوال می گوییم در جمله جواب شرط قاعده این است که اگر «ف» یا «اذا فجائیه» بر سر جواب شرط بیاید فعل مجزوم نخواهد شد.

 

 

 

منبع اصلی مطلب : .:: مجیب ::.
برچسب ها : جواب ,سوال ,مجزوم ,جمله ,آمده ,توضیح ,مجزوم نخواهد ,مجزوم نشده؟ ,یکون مجزوم ,فیکون» یکون ,یکون مجزوم نشده؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سوال: چرا در جمله «کن فیکون» یکون مجزوم نشده؟