محمد ,فاطمه  ,حسین ,زارع ,زهرا  ,آبادی  ,محمد حسین ,فاطمه  محمد ,سمیه  محمد ,حسینی زاده  ,زارع زاده  ,اسامی پذیرفته شدگان

 

اسامی پذیرفته شدگان دوره تربیت مربی استان یزد – دی ماه 1394

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

1           

ابوالحسن زاده 

شهناز 

خلیل

2           

ابوطالبی 

طاهره

رسول

3           

ابویی 

اعظم 

محمد علی

4           

اثنان عشریه  

مرضیه 

محمد

5           

اسدپورارنانی 

فاطمه 

محمد

6           

اسدی زارچ 

طاهره

غلامحسین

7           

اسلامی  

سمیه 

رمضانعلی

8           

اعتدال 

الهام 

حبیب اله

9           

افتخاری 

ربابه  

محمد حسین

10        

افتخاری

اعظم  

عباسعلی

11        

آقائیان 

فاطمه 

محمد

12        

اقبالی 

مینا  

یحیی

13        

اکبری ترک آباد 

زهره  

حیدر

14        

اکرمی  

فاطمه 

سهراب

15        

اوزی نژاد 

فاطمه

محمد رضا

16        

بردستانی

مرضیه 

علی اکبر

17        

بیکی نژاد 

افسانه

اصغر

18        

پاداشی 

فاطمه

حسن

19        

پوررشیدی 

مریم 

بمانعلی

20        

پیرجلی 

مریم 

روح اله

21        

پیرجلی 

مه سیما 

روح اله

22        

ترابی میرزایی 

راضیه 

احمد

23        

ترابی میرزایی 

عطیه 

حسین

24        

توکلی  

فهیمه 

ناصر

25        

توکلی آسفیجی  

رفعت

محمدرضا

26        

جان فدا

فاطمه 

غلامرضا

27        

جلالی

هانیه

علی اکبر

28        

جمالیان 

فاطمه 

عباس

29        

جوکار 

سمیه 

محمد حسین

30        

چهار وطنی 

سکینه 

علی

31        

حاجی مهدی یی

عاطفه 

تقی

32        

حسینی 

زهرا السادات  

سیدابوالفضل

33        

حسینی حاجی آبادی 

مهین السادات 

سید محمود

34        

حسینی زاده 

فاطمه 

سید محمد

35        

حسینی زاده 

مائده سادات 

سیدمحمود

36        

حق جو 

صدیقه 

محمدعلی

37        

حیدری بندرآبادی 

سمانه  

محمدحسین

38        

خانی 

مرضیه 

نجف علی

39        

خانی سانیج 

معصومه 

غلامرضا

40        

دامن دریا 

مهدیه

محمدرضا

41        

دائی 

نعیمه 

محمد

42        

دری اکبرپور 

زهرا 

باقر

43        

دستجردی 

سکینه  

محمدرضا

44        

دشت آبادی 

کبری 

مهدی

45        

دشتی خویدکی  

نجمه 

محمد حسین

46        

دهقان 

فهیمه 

حسین

47        

دهقان  

فاطمه 

احمد

48        

دهقان چناری 

فاطمه 

سیف الله

49        

دهقان چناری 

سمانه

غلامرضا

50        

دهقان شادکامی 

عصمت 

محمد

51        

دهقان طزرجانی 

اعظم

حسن

52        

دهقان منشادی 

معصومه السادات 

سید مهدی

53        

دهقان نیری  

فاطمه 

محمد

54        

دهقانی سانیج 

مریم

غلامحسین

55        

ذبیحی گلویک 

حکیمه 

رمضانعلی

56        

ذریه کرمانشاهی

  اعظم السادات

سید رسول

57        

ذوالفقاری  

آمنه 

محمد حسین

58        

رشیدی نیااوندی 

زهرا

خدا مراد

59        

رضاپور 

محدثه 

عباس

60        

رضاپور 

منصوره 

عباس

61        

رضایی 

مرضیه 

مرتضی

62        

رضائیان هفتادر

فاطمه

ابوالقاسم

63        

رنجبر 

زینت  

غلامعلی

64        

زابلی مهدی آبادی 

صفیه  

حسین

65        

زادگی میرزایی 

طیبه 

محمد علی

66        

زاده مهریزی 

مهری  

عباس

67        

زارع  بزک آبادی 

محبوبه

محمدحسین

68        

زارع بنادکوکی 

زهره

محمود

69        

زارع خورمیزی

ام البنین 

اکبر

70        

زارع خورمیزی 

مریم  

اکبر

71        

زارع زاده 

نرگس 

محمد رضا

72        

زارع زاده 

زهرا 

رضا

73        

زارع زردینی  

صدیقه

علی

74        

زارع سنگدرازی 

فاطمه

محمد

75        

زارع کمالی 

نجمه 

قاسم

76        

زحمتکش سردوراهی  

طیبه 

علی محمد

77        

ساده 

فاطمه 

محمد حسین

78        

سامعی 

معصومه 

حسین

79        

سرپوش  

ناهید 

محمد علی

80        

سرمه چشم تفتی 

فهیمه السادات  

سید محمد

81        

سلیمی حجت آبادی 

ماهرخ  

علی اکبر

82        

سیاح زاده 

افسر  

محمد

83        

سید رضایی 

اعظم السادات 

احمد

84        

شاهدی علی آبادی 

مرضیه 

حسن

85        

شبیه فر 

اکرم 

محمود

86        

شجاعی 

طیبه  

عباسعلی

87        

شریف فرد  

حمیده 

سفرالله

88        

شفیعی 

فاطمه 

محمد

89        

شمسی زاده ندوشن 

زهره  

قدرت

90        

صادقیان  

مرضیه

محمد حسین

91        

صحت

معصومه

خدارحم

92        

صداقتی

ام البنین  

علی

93        

صمدی شاه آباد 

فهیمه 

علی

94        

ضیف اللهی 

نادره  

محمدرضا

95        

طباطبایی 

اختر السادات

سید علی

96        

طباطبایی

فرزانه سادات  

سیدکاظم

97        

طحانی پور 

هانیه  

علی محمد

98        

عابدی 

زهرا 

احمد

99        

عبدی نسب 

صدیقه 

جلال

100      

عسکری چاورچی 

زهرا 

اصغر

101      

علیخانی باغ میانی 

فاطمه

علی

102      

غلامزاده مهرآبادی 

معصومه

محمدرضا

103      

غلامی قاسمی  

طاهره 

صفرعلی

104      

غنی پور 

فاطمه 

حسین

105      

فاتحی فیض آباد 

فاطمه  

محمد علی

106      

فتاحی حسن آباد 

فتانه 

علیرضا

107      

فرمانی 

سعیده 

حسنعلی

108      

فلاح مبارکه 

اقدس 

حسنعلی

109      

فلکیان 

زهرا 

جواد

110      

قدیری اتابک 

طاهره

احمد

111      

کارگر خیرآباد 

الهام 

حسن

112      

کارگرشورکی

زهرا 

عباس

113      

کاشف

صبا

علی آقا

114      

کبیری 

فاطمه 

حسن

115      

گل 

منیرالسادات

سیدمحمد

116      

گلزارگرد فرامرزی

نجمه 

امراله

117      

متوسل 

فاطمه 

محمد حسین

118      

محسنیان  

زهرا 

سعید

119      

محمد حسینی  

حمیده 

محمد

120      

مرادی

سمیرا

علیرضا

121      

مرتضایی

رقیه

حسین

122      

مرتضوی راد

  زهره 

علی

123      

مصطفوی نژاد 

شایسته 

سید مصطفی

124      

مفید نصرآبادی

طیبه

غلامحسین

125      

منصور آبادیان

عزت 

غلامرضا

126      

موسوی بیوکی 

سیده زهرا  

سیدمهدی

127      

موسوی بیوکی

زهرا سادات

 

128      

موسوی پورفخرآبادی 

بی بی مریم 

سیدحسین

129      

میر آبادی 

عزت 

نعمت الله

130      

میرخلیلی

بی بی سکینه  

  آقاماشااله

131      

میرخلیلی

بی بی فاطمه  

سیدمحمد

132      

میرعبدالهی

عطیه السادات

سید کاظم

133      

ناظری  

فاطمه السادات

سید محمود

134      

نجوا 

فاطمه 

عباس

135      

نجیمی 

عصمت 

بمانعلی

136      

یاوری 

فائزه

عبدالرحیم

137      

یزدانی  

سمیه 

محمد

   

   

   

 

منبع اصلی مطلب : .:: مجیب ::.
برچسب ها : محمد ,فاطمه  ,حسین ,زارع ,زهرا  ,آبادی  ,محمد حسین ,فاطمه  محمد ,سمیه  محمد ,حسینی زاده  ,زارع زاده  ,اسامی پذیرفته شدگان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اسامی پذیرفته شدگان طرح تربیت مربی استان یزد - دی ماه 1394